Spis treści:

Upadłość konsumencka a zobowiązania akcesoryjne

Jurysdykcja krajowa w poszczególnych rodzajach spraw

Jurysdykcja wyłączna sądów polskich, zagadnienie jurysdykcji koniecznej

Uznawanie orzeczeń wydanych przez sądy zagraniczne

Korzystne zmiany dla konsumentów chcących pozwać bank

Nowe zasady reklamacji w instytucjach finansowych

Zmiany w regulacji umów o pracę na czas określony

Z BANKIEM MOŻNA WYGRAĆ !

Czy dopuszczalna jest prokura łączna z członkiem zarządu?

Co z tymi odsetkami?

Zmiany w orzekaniu o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem - nowelizacja

Zmiany w procesie i stosunkach cywilnoprawnych

Czy można domagać się zachowku będąc spadkobiercą ustawowym?

Jaką kwotę należy zwrócić klientowi oddającemu towar zakupiony w e-sklepie? „Odszkodowanie” za zużycie towaru w praktyce.

Dobre zmiany dla spadkobierców

Fałszywe e-maile podszywające się pod Kancelarię

Nowości przy rejestracji spółek

Sytuacja małżonka upadłego konsumenta

Ubóstwo masy

Zmiany postępowania upadłości konsumenckiej

Obiecujące zmiany w upadłości konsumenckiej

Radca prawny obrońcą w postępowaniu karnym

Podatkowy zegar tyka już od chwili śmierci spadkodawcy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – prawne aspekty

Zmiana nazwiska w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce - droga przed komisją

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce - droga sądowa

Zapis windykacyjny

Zachowek, darowizna, zaliczenie na schedę spadkową.

Rodzaje dziedziczenia

Podatek od spadku i darowizn.

Odziedziczyłem długi. Co dalej? Dochodzenie roszczeń przez bank.

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Przyjęcie spadku, odrzucenie, zrzeczenie się dziedziczenia.

Co z majątkiem po śmierci? Testament czy darowizna?

Kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem.

Zmiany w urlopie wychowawczym po 1 października 2013r.

Amber Gold i urzędy skarbowe

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Telefon służbowy

Aktualności czerwiec 2013r.

Fotoradary - warunki legalnego użytkowania.

Podstawowe informacje o biurze podróży, które klient powinien sprawdzić przez dokonaniem wpłaty pieniędzy

Deklaracja Prezydenta Baracka Obamy w sprawie redukcji emisji CO2

Problemy z gwarancją na samochód

Gran Turismo Polonia 2013

Niedopuszczalność zasiedzenia prawa odpowiadającego treścią służebności przesyłu przed rokiem 2008

Rozpoznawalność Znaku Towarowego

Cofnięcie pozwu rozwodowego

Sędzia Igor Tuleya

Prawa autorskie do programu komputerowego

Znak towarowy

Odpowiedzialność rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Ile władzy trzeciej władzy

Minister miał prawo?

Jakie kroki powinni mogą podjąć wierzyciele w obliczu ogłoszenia upadłości Amber Gold ?

Roszczenia do Amber Gold

10 dni na zwrot towaru na Allegro

ZAKAZ KONKURENCJI W PRAWIE PRACY

ODPIS AKTUALNY Z KRS - WYDRUK KOMPUTEROWY

Użytkowanie w firmie swojego samochodu

Upadłość konsumencka

OCHRONA STOSUNKU PRACY

ODWRÓCONA HIPOTEKA

ODSZKODOWANIE ZA SŁUPY ENERGETYCZNE NA DZIAŁCE

Dochodzenie odszkodowania przez pracownika

ZROZUMIEĆ PRAWNIKA

Postępowanie upadłościowe spółki z o.o.

Serwis prawa rodzinnego

Obowiązek podłączenia oraz przejęcia przez gminę prywatnej sieci wodno-kanalizacyjnej

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Dla pracodawców i pracowników

Nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorców

Najem okazjonalny

Doping w sporcie - aktualizacja

Archiwum (74)

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Przyjęcie spadku, odrzucenie, zrzeczenie się dziedziczenia.

20 stycznia 2014
 

Spadek obejmuje wszelkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego (za wyjątkiem wyłączonych elementów przez przepisy szczególne). Zatem w skład spadku nie wchodzą jedynie aktywa zmarłego, takie jak nieruchomości, precjoza czy samochody. Do spadku prawo cywilne zalicza również długi - czyli niewykonane przez zmarłego zobowiązania majątkowe (niemające charakteru ściśle osobistego). Sytuacja odziedziczenia spadku może okazać się o tyle skomplikowana, że o ile zmarły mógł nie posiadać dużego majątku, o tyle przed śmiercią mógł stać się dłużnikiem.

Przykład: X zaciągnął w grudniu 2012 roku kredyt w banku BANK S.A. na kwotę 1.000.000,00 Zł. X zmarł w styczniu 2013 roku. Spadek odziedziczyli synA i córka B.A oraz B będą zobowiązani do spłaty kredytu w takim zakresie, w jakim X przed śmiercią nie zdążył go spłacić.

Jak uchronić się przed taką „niespodzianką”? Długi spadkowe.

Wskazać należy, że każdy spadkobierca wchodzi w swoją rolę w chwili otwarcia spadku-, czyli śmierci spadkodawcy. W tym momencie również na niego przechodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. W przypadku długów spadkowych odpowiedzialność spadkobiercy jest zależna od etapu przejmowania masy spadkowej i przedstawia się następująco:
- od momentu otwarcia spadku do momentu przyjęcia spadku przez spadkobiercę- wówczas, spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko z przedmiotów spadkowych;
- od momentu przyjęcia spadku do działu spadku- wówczas odpowiedzialność spadkobiercy nie ogranicza się jedynie do przedmiotów wchodzących w skład spadku, ale również do majątku osobistego spadkobiercy;
- od momentu działu spadku- wówczas spadkobierca odpowiada z całego majątku (spadkowego i osobistego) do wysokości udziału spadkowego.

Trzeba nadmienić, iż w przypadku powołania do dziedziczenia kilku spadkobierców- ich odpowiedzialność do momentu działu spadku jest solidarna. Zatem wierzyciel może dochodzić całości długu od jednego spadkobiercy, kilku wybranych, bądź wszystkich.

Oświadczenie o przyjęciu spadku, odrzuceniu spadku.

Spadkobierca może jednak uchronić się przed problemami związanymi z objęciem spadku. Rola spadkobiercy jest rolą warunkową. Bowiem spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania (o tym, że jest spadkobiercą), może złożyć odpowiednie oświadczenie woli przed sądem lub notariuszem. Spadkobierca może, więc:
- nie składać żadnego oświadczenia i po upływie 6 miesięcy, z mocy samego prawa nabędzie spadek wprost- tj. jego odpowiedzialność za długi spadkowe jest, zatem całkowicie nieograniczona.

Uwaga! Gdy spadkobierca jest osobą niemającą pełnej zdolności do czynności prawnych, osobą, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, lub osobą prawną- wówczas brak oświadczenia w terminie 6 miesięcy spowoduje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przykład: X nie posiadał żadnego majątku, a przed śmiercią zaciągnął kredyt. Uzyskane pieniądze roztrwonił. X zmarł, jego spadkobiercy odziedziczą po nim przedmioty codziennego użytku, które nie stanowią żadnej wartości oraz gigantyczny kredyt w banku, który będą musieli spłacić.

Uwaga! Jeśli spadkobierca nie złożył żadnego oświadczenia w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania, a dołożył wszelkich starań by poznać skład masy spadkowej (np. od dłuższego czasu nie utrzymywał kontaktów ze zmarłym, nie wiedząc o tym, co zmarły po sobie pozostawił) wówczas, przed Sądem może złożyć powołać się na błąd i uchylić od skutków nie złożenia oświadczenia woli w terminie. Taką możliwość dopuszczono szeroko w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.
- może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas odpowiedzialność za długi spadkowe będzie ograniczać się jedynie do wysokości odziedziczonych aktywów spadku.

Przykład: X posiadał nieruchomość wartą 100.000,00 Zł. Oprócz tego X zaciągną kredyt w wysokości 300.000,00 Zł. X zmarł, a jego spadkobierca Y złożył w terminie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Po spisie inwentarza (rzeczy wchodzących w skład spadku), Y będzie zobowiązany do spłaty kredytu tylko do wysokości aktywów, czyli do wysokości 100,000.00 Zł.
- może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku- wówczas traktowany jest jakby sam nie dożył otwarcia spadku.

Przykład: X zmarł, pozostawiając po sobie niespłacony kredyt i kolekcję obrazów. Jego jedyny spadkobierca, Y, wiedząc, że X nie posiadał żadnych aktywów, a jedynie długi, nie będąc zainteresowany obrazami, w terminie złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku. Y jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za długi, ale również nie odziedziczy kolekcji obrazów.

Odrzucając spadek, należy liczyć się z konsekwencjami. Spadkobierca traktowany jest jak osoba, która nie dożyła otwarcia spadku. Zatem, w przypadku odrzucenia spadku przez osobę posiadającą dzieci, do dziedziczenia dochodzą właśnie jej potomni.

Zrzeczenie się dziedziczenia.

Instytucją, która może uchronić od ewentualnych reperkusji związanych z długami spadkowymi jest instytucja zrzeczenia się dziedziczenia. Zrzeczenie się dziedziczenia następuje w formie umowy. Umowa ta, zawierana jest pomiędzy osobą, która chce uniknąć dziedziczenia oraz osobą, po której śmierci do dziedziczenia miałoby dojść.
Umowa jest zawierana za życia spadkodawcy, a winna być zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Co do zasady, (jeśli nic innego nie ujęto w umowie), zrzeczenie się obejmuje także zstępnych zrzekającego- tj. jego dzieci, wnuki, prawnuki. W tym przypadku, zatem nie grozi nam sytuacja, gdy chcąc uchronić się przed długami spadkowymi, przez niefrasobliwość obarczymy nimi swoje dzieci. Zrzeczenie się jako umowa może zostać uchylona, kolejną umową zawartą również w formie aktu notarialnego.

 

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.
ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47
fax +48 (12) 398 37 88

kancelaria@kancelaria.pl
Więcej

Newsletter

Chcesz otrzymywać newsletter kancelaria.pl? Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco.

Dodaj