Bezpieczeństwo

Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz – Firek sp. j. tworzona jest przez radców prawnych działających na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 19 poz. 145, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 123 poz. 1059).

Radcy prawni – wspólnicy i pracownicy Kancelarii posiadają kwalifikacje i uprawnienia zawodowe udokumentowane wpisami na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. W związku z wykonywaniem zawodu i świadczeniem usług związani są przepisami ustawy oraz zasadami etyki zawodowej. Nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych sprawuje samorząd zawodowy radców prawnych.

Przy wykonywaniu zawodu, radcy prawni oraz osoby, przy których pomocy świadczą oni usługi, a więc także wszyscy pozostali pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie i podlega ochronie prawnej.
Radcy prawni działający w Kancelarii posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, a ponadto Kancelaria posiada ubezpieczenie dodatkowe do kwoty 10.000.000 PLN.

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.