25/09/2016

Jurysdykcja krajowa to kompetencja sądów polskich do rozpatrzenia sprawy z elementem obcym. Kodeks postępowania cywilnego, dostosowany do uregulowań międzynarodowych oraz wewnątrzunijnych, określa wprost jurysdykcję krajową w konkretnych przypadkach spraw.

Jurysdyk...

18/09/2016

Omawiając rodzaje spraw, podlegających jurysdykcji sądów polskich należy w pierwszej kolejności wyjaśnić znaczenie samego pojęcia jurysdykcji. Mianowicie jest to uprawnienie danego podmiotu do rozpoznawania i rozstrzygania pewnej kategorii spraw, czyli, innymi słowy, o...

17/09/2016

Problematyka uznawania orzeczeń sądów zagranicznych w dobie swobodnego przemieszczania się obywateli polskich do państw obcych, a także wzmożonego handlu międzynarodowego, jest istotnym zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia. W szczególności po przystąpieniu Polski do Un...

09/09/2016

Orzekanie o zakresie alimentów dla małżonka rozwiedzionego stanowi fakultatywną część wyroku rozwodowego. Orzeczenie w tym zakresie może bowiem nastąpić wyłącznie na wniosek i żądanie drugiego małżonka.

Obowiązek alimentacyjny jednego współmałżonka w stosunku do drugieg...

01/09/2016

Zgodnie z treścią przepisu art.133 k.r.o. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Poz...

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

03/07/2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.