30/10/2016

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, a rola sądu sprowadzona jest do umorzenia zobowiązania upadłego bez ustalania spłaty wierzycieli albo z ustaleniem takiego planu spłaty. Istotna z punktu widzenia wierzyciela jest druga sytuacja, w której to moż...

06/10/2016

Sąd może orzec rozwód wtedy, kiedy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie, a stanowi o nich treść przepisu art. 56 k.r.o. (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zupełny rozkład pożycia ma miejsce wtedy kied...

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

03/07/2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum