27/12/2017

Prawo zobowiązań jest jednym z działów prawa cywilnego, który swoich początków upatruje w prawie rzymskim. Wtedy to stosunek zobowiązaniowy był swoistego rodzaju więzią osobistą, która nie mogła zostać przeniesiona na żaden inny podmiot. Wraz z rozwojem prawa powstała...

06/12/2017

Odpowiedź na powyższe pytanie jest kluczowa w sytuacji, kiedy posiadacz rachunku bankowego, na który wpływają środki z tytułu zasiłku macierzyńskiego jest dłużnikiem i prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (...

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

03/07/2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum