13/12/2016

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowi...

13/12/2016

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jak wynika zatem z powyższ...

02/11/2016

Koszty jakie poniesiemy w związku z tocząca się sprawą o rozwód uzależnione są przede wszystkim od tego, jak bardzo skomplikowana jest sprawa, czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, czy też z wyłącznej winy jednego z małżonków, czy posiadamy dzieci i czy żądamy po...

06/10/2016

Sąd może orzec rozwód wtedy, kiedy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie, a stanowi o nich treść przepisu art. 56 k.r.o. (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zupełny rozkład pożycia ma miejsce wtedy kied...

09/09/2016

Orzekanie o zakresie alimentów dla małżonka rozwiedzionego stanowi fakultatywną część wyroku rozwodowego. Orzeczenie w tym zakresie może bowiem nastąpić wyłącznie na wniosek i żądanie drugiego małżonka.

Obowiązek alimentacyjny jednego współmałżonka w stosunku do drugieg...

01/09/2016

Zgodnie z treścią przepisu art.133 k.r.o. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Poz...

11/08/2016

Napisanie pozwu rozwodowego to nie tylko wskazanie na stanu faktycznego sprawy i opisanie naszego małżeństwa. To również szereg wymagań formalnych, które należy spełnić, aby pozew został wniesiony prawidłowo.

Pisanie pozwu rozwodowego najlepiej zacząć od wskazania sądu...

22/04/2016

  1. Właściwość rzeczowa

Sądem właściwym rzeczowo w sprawie o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy.

  1. Właściwość miejscowa

Jeżeli natomiast chodzi o właściwość miejscową to powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się w pierwszej kolejności wyłącznie przed sąd, w któreg...

10/03/2016

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Ponadto orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków pono...

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

03/07/2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.