top of page
  • Radca Prawny

Czy bank może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, po uznaniu umowy za nieważną?

Ostateczne stanowisko wyrazi TSUE wyroku, który ma zapaść 15 czerwca br. Treść wyroku antycypujemy na podstawie lutowej opinii generalnego TSUE, który uznał za niedozwolone żądanie przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Nie oznacza to jeszcze, że Trybunał w pełni podzieli stanowisko rzecznika.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Od 22 maja 2023r. w polskiej rzeczywistości prawnej istnieje nowy podmiot, a mianowicie "fundacja rodzinna". Wprowadziła ją ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U.2023.326), dale

Po wielkim poruszeniu w związku z postanowieniem zabezpieczającym, w którym sąd uznał, że na czas procesu kredytobiorcy będą spłacać kredyt oparty wyłącznie na marży bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR

Z nowym rokiem należy pamietać o terminach i obowiązkach sprawozdawczych spółek. Piszemy o tym dlatego, że ostatnie lata nieco rozluźniły kwestie terminowości składania obowiązkowych sprawozdań, o któ

bottom of page