top of page
  • Radca Prawny

Kredyt za marżę?

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez usunięcie z treści umowy parametru WIBOR i pozostawienie w umowie jedynie stałej marży banku. Zdaniem Sądu bank nieprawidłowo poinformował konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania.

Otwiera to dla kredytobiorców możliwość podważania zasad oprocentowania kredytów złotówkowych.

Na obecnym etapie trudno określić, w którą stronę pójdzie praktyka: czy w kierunku unieważniania samych klauzul odwołujących się do stawki WIBOR, czy też unieważniania całych umów. Wszak oprocentowanie stanowi essentialia negotii umowy kredytowej…

We wspomnianym pierwszym postanowieniu złotówkowy kredyt hipoteczny został całkowicie pozbawiony WIBOR-u. Rata tego kredytu zmniejszy się z blisko 6700 zł do około 1700 zł. ponieważ kredytobiorca będzie spłacał jedynie ratę kapitałową powiększoną o odsetki w wysokości niezmiennej marży. Po pierwsze więc oprocentowanie kredytu ulegnie obniżeniu, po drugie stanie się oprocentowaniem stałym.

Rozstrzygnięcie Sąd oparł o stwierdzenie, że bank nieprawidłowo poinformował konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania oraz o faktycznej skali nieograniczonego ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową, a także wadliwy sposób ustalania oprocentowania umownego w oparciu o stopę referencyjną WIBOR.


645 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page