top of page
  • Radca Prawny

Niższe koszty dla kredytobiorców - banki zwrócą dodatkowe opłaty.

Prezydent podpisał projekt zmian do ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która zakłada zwrot opłat związanych z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej, dotychczas pobieranych i nie zwracanych przez banki. Na zwrot może liczyć jednak tylko określona grupa kredytobiorców.

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu hipotecznego, związany z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej, ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Podpisanie umowy kredytowej nie oznacza bowiem jednoczesnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej obciążonej nieruchomości. Nierzadko wpis ten trwa kilka, a nawet kilkanaście tygodni. W czasie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej banki pobierają opłaty, najczęściej pod postacią podwyższonej marży banku lub dodatkowej prowizji.

Sytuację tą zmienia nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym. Banki nadal mogą pobierać te opłaty, ale po dokonaniu wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej zobowiązane będą do zwrotu (lub zaliczenia na poczet spłaty kredytu) kredytobiorcom kwot związanych z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej, które zostały w tym czasie pobrane.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym dotyczy umów zawieranych od dnia wejścia w życie ustawy, jak i umów kredytowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy nie dokonano wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.

Przepisy zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.


Na koniec uwaga, przed którą nie mogę się powstrzymać. Zamiast zreformować system wpisów w księgach wieczystych np. poprzez wprowadzenie możliwości dokonywania wpisów hipotek przez notariuszy uznano, że bankom nie należy się rekompensata za ponoszone ryzyko. Tymczasem sposoby, i to niewyrafinowane, na uniknięcie wpisu hipoteki pomimo uruchomienia kredytu istnieją, a ryzyko banku wbrew temu co czytamy w uzasadnieniu zmian rządowych jest realne. Koszt tego ryzyka kredytobiorca pokryje i tak, tyle że w opłatach pod inną nazwą, pewnie nawet istniejących, które ulegną podwyższeniu...


Monika Kozłowska, Katarzyna Ziaja - Grzybek

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Nowa dyrektywa UE ws. kredytów konsumenckich.

Na publikację czeka nowa dyrektywa UE w sprawie kredytów konsumenckich. Państwa członkowskie na przyjęcie i publikację przepisów wdrażających wymagania dyrektywy mają dwa lata od jej wejścia w życie,

Fundacja rodzinna

Od 22 maja 2023r. w polskiej rzeczywistości prawnej istnieje nowy podmiot, a mianowicie "fundacja rodzinna". Wprowadziła ją ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U.2023.326), dale

Commentaires


bottom of page