top of page
  • Radca Prawny

Nowa dyrektywa UE ws. kredytów konsumenckich.


Na publikację czeka nowa dyrektywa UE w sprawie kredytów konsumenckich. Państwa członkowskie na przyjęcie i publikację przepisów wdrażających wymagania dyrektywy mają dwa lata od jej wejścia w życie, a stosować muszą zacząć w terminie lat trzech. Uchyleniu ulegnie w tym terminie obecnie obowiązująca dyrektywa 2008/48.

Regulacją objęte zostaną kredyty do kwoty 100 tys. euro (obecnie do 75 tys. euro), w tym te całkiem niewielkie na kwotę całkowitą poniżej 200 EUR. Regulacja poszerza zakres produktów objętych reżymem regulacji i obejmie także umowy o kredyt na całkowitą kwotę poniżej 200 EUR, umowy o kredyt nieoprocentowany i bez innych opłat lecz z ograniczonymi opłatami należnymi od konsumenta z tytułu opóźnień w płatnościach oraz umów o kredyt do spłaty w terminie trzech miesięcy z jedynie nieznacznymi opłatami, a także najem i leasing z opcją wykupu.

Pamiętać należy, że stosownie do obowiązującego od pewnego czasu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową..”

Zakres więc stosowania przepisów konsumenckich przez kredytodawców jest bardzo szeroki i wymagać będzie kolejnego przeorganizowania procesu udzielania kredytów konsumenckich poprzez dostosowanie do nowych wymagań, również w zakresie oceny zdolności kredytowej, albowiem także to jest przez nową dyrektywę regulowane. Do oceniania zdolności kredytowej nie będą mogły być wykorzystywane między innymi dane osobowe zamieszczane przez konsumenta w mediach społecznościowych oraz dane dotyczące zdrowia konsumenta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_22_2023_REV_1

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Fundacja rodzinna

Od 22 maja 2023r. w polskiej rzeczywistości prawnej istnieje nowy podmiot, a mianowicie "fundacja rodzinna". Wprowadziła ją ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U.2023.326), dale

WIBOR utrzymał swoją pozycję.

Po wielkim poruszeniu w związku z postanowieniem zabezpieczającym, w którym sąd uznał, że na czas procesu kredytobiorcy będą spłacać kredyt oparty wyłącznie na marży bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR

Comments


bottom of page