top of page
  • Radca Prawny

Obowiązki sprawozdawcze spółek

Z nowym rokiem należy pamietać o terminach i obowiązkach sprawozdawczych spółek. Piszemy o tym dlatego, że ostatnie lata nieco rozluźniły kwestie terminowości składania obowiązkowych sprawozdań, o których mowa w ustawie o rachunkowości.


W związku z pandemią Covid-19 w latach 2019 - 2021 terminy realizacji obowiązków sprawozdawczych zostały w drodze kolejnych rozporządzeń Ministra Finansów przedłużone (na ogół o trzy miesiące).

Na chwilę obecną nie ma przesłanek by spodziewać się analogicznego przedłużenia w roku 2023. Obowiązują więc terminy ustawowe, a to oznacza, że o ile rok obrachunkowy spółki równy jest latom kalendarzowym to obowiązki sprawozdawcze należy spełnić najpóźniej do połowy lipca 2023r. Pamietać przy tym należy o konieczności sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań najpóźniej do końca czerwca 2023r. i nie zapomnieć o dodatkowych sprawozdaniach w zależności od profilu d działalności miedzy innymi sprawozdaniach z działalności spółki.

Za realizację obowiązku złożenia sprawozdań do krs odpowiada zarząd ponosząc odpowiedzialność karną za jego niewykonanie.

19 wyświetleń0 komentarzy

Kommentare


bottom of page