top of page
  • Radca Prawny

WIBOR utrzymał swoją pozycję.


Po wielkim poruszeniu w związku z postanowieniem zabezpieczającym, w którym sąd uznał, że na czas procesu kredytobiorcy będą spłacać kredyt oparty wyłącznie na marży bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR w dniu 22 grudnia 2022r. Sąd Okręgowy w Katowicach na skutek zażalenia złożonego przez bank uchylił postanowienie. Tym samym słynne postanowienie przestało istnieć w obrocie prawnym, a WIBOR, kluczowy wskaźnik referencyjny obronił swoją pozycję. Czas pokaże na jak długo.


14 views0 comments

Recent Posts

See All

Z nowym rokiem należy pamietać o terminach i obowiązkach sprawozdawczych spółek. Piszemy o tym dlatego, że ostatnie lata nieco rozluźniły kwestie terminowości składania obowiązkowych sprawozdań, o któ

bottom of page