top of page
  • Radca Prawny

WIBOR utrzymał swoją pozycję.


Po wielkim poruszeniu w związku z postanowieniem zabezpieczającym, w którym sąd uznał, że na czas procesu kredytobiorcy będą spłacać kredyt oparty wyłącznie na marży bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR w dniu 22 grudnia 2022r. Sąd Okręgowy w Katowicach na skutek zażalenia złożonego przez bank uchylił postanowienie. Tym samym słynne postanowienie przestało istnieć w obrocie prawnym, a WIBOR, kluczowy wskaźnik referencyjny obronił swoją pozycję. Czas pokaże na jak długo.


17 views0 comments

Recent Posts

See All

Nowa dyrektywa UE ws. kredytów konsumenckich.

Na publikację czeka nowa dyrektywa UE w sprawie kredytów konsumenckich. Państwa członkowskie na przyjęcie i publikację przepisów wdrażających wymagania dyrektywy mają dwa lata od jej wejścia w życie,

Fundacja rodzinna

Od 22 maja 2023r. w polskiej rzeczywistości prawnej istnieje nowy podmiot, a mianowicie "fundacja rodzinna". Wprowadziła ją ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U.2023.326), dale

댓글


bottom of page