Zadzwoń

Napisz

lub przyjdź!

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.
ul. Grodzka 60
31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
tel. +48 (12) 323 62 50 
tel. +48 (12) 323 62 51 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

Orzeczenie rozwodu

Sąd może orzec rozwód wtedy, kiedy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron.

Rozwód – w którym sądzie?

Sądem właściwym rzeczowo w sprawie o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy.

Alimenty na dziecko

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka

 

Podział majątku

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego,

Opieka nad dziećmi

Niezależnie jednak od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów

Pozew rozwodowy

Napisanie pozwu rozwodowego to nie tylko wskazanie na stanu faktycznego sprawy i opisanie naszego małżeństwa

Rozwód bez orzekania o winie

Niewątpliwie najszybszym i zapewne mniej bolesnym dla małżonków jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie

Koszt rozwodu

Koszty jakie poniesiemy w związku z tocząca się sprawą o rozwód uzależnione są przede wszystkim od tego, jak bardzo skomplikowana jest sprawa

Alimenty dla małżonka

Orzekanie o zakresie alimentów dla małżonka rozwiedzionego stanowi fakultatywną część wyroku rozwodowego

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.