Koszt rozwodu

November 2, 2016

Koszty jakie poniesiemy w związku z tocząca się sprawą o rozwód uzależnione są przede wszystkim od tego, jak bardzo skomplikowana jest sprawa, czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, czy też z wyłącznej winy jednego z małżonków, czy posiadamy dzieci i czy żądamy podziału majątku.

Do podstawowych opłat związanych ze sprawą o rozwód należy opłata od pozwu w wysokości 600 zł, którą uiszcza strona występująca w sprawie jako powód. Jeżeli jednak dojdzie do orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzeczenia o winie wówczas sąd zwróci stronie powodowej połowę uiszczonej opłaty tj. w wysokości 300 zł.

 

Każda ze stron może jednak wystąpić o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie, w tym od uiszczenia opłaty sądowej od pozwu jeżeli złoży stosowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie, odpowiednio go uzasadni, wykazując, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny, a ponadto wypełni oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Przedstawioną przez stronę sytuację majątkowa sąd weryfikuje i decyduje o ewentualnym całościowym bądź częściowym zwolnieniu strony od kosztów, bądź też wniosek oddala.

 

Dodatkowe koszty związane są z kosztami prawnika. Jeżeli bowiem małżonek zdecyduje się na pomoc profesjonalnego pełnomocnika musi liczyć się z kosztami za prowadzenie sprawy. Koszty te jednak są indywidualnie ustalane w zależności od skomplikowania sprawy, konsultacji czy też reprezentowania na rozprawie. Nie ma jednej ustalonej w tym zakresie kwoty.

 

Ponadto na dodatkowe koszty związane ze sprawą rozwodową mogą złożyć się opłaty związane ze sporządzeniem opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawie w związku z małoletnimi dziećmi, wywiadem kuratora środowiskowego czy też złożonymi wnioskami o zabezpieczenie w toku procesu np. o alimenty, jak też inne opłaty związane z powołaniem biegłego w sprawie np. o podział majątku. Jeżeli będziemy chcieli zaskarżyć wyrok I instancji, dodatkowe koszty to opłata od apelacji m.in. 600 zł.

 

Istnieją jeszcze koszty zastępstwa procesowego przez prawnika. Obecnie wynoszą one minimalnie 360 zł i zasądzane są przez sąd z urzędu.

 

Należy również pamiętać, że osoba, która przerywa sprawę jest obowiązana pokryć koszty procesu poniesione przez stronę przeciwną. Zwrot ten dotyczy nie tylko opłat sądowych, wynagrodzenia dla biegłego za opinie wydane w sprawie, ale także ewentualny zwrot należności, przyznanych świadkom i kosztów zastępstwa procesowego.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.