W jaki sposób dziedziczą dzieci, które zostały adoptowane?

January 12, 2017

Przysposobienie, zwane potocznie adopcją jest w dzisiejszych czasach dosyć powszechnym zjawiskiem. Oczywistym jest fakt, że adoptować można jedynie osobę niepełnoletnią. Co w takim wypadku dzieje się ze spadkiem? Jakie uprawnienia mają dzieci przysposobione?

W polskim prawie istnieją dwa rodzaje przysposobienia: przysposobienie pełne oraz niepełne.

Znane prawu jest jeszcze przysposobienie całkowite, które od pełnego różni jedna cecha, a mianowicie, rodzice biologiczni dziecka wyrazili przed sądem zgodę na przysposobienie ich dziecka bez wskazania przyszłego przyspasabiającego.

 

Dziedziczenie przy przysposobieniu pełnym (całkowitym)

Skutkiem tego rodzaju przysposobienia jest powstanie między przyspasabiającym a przysposobionym takiej relacji jak między rodzicem i dzieckiem. Dziecko znajduje się w pierwszym kręgu spadkobierców przyspasabiającego, dziedziczy po jego krewnych zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego. Tak samo przysposabiający dziedziczy po zstępnych adoptowanego. Następuje całkowite przerwanie więzi dziecka z biologiczną rodziną - biologiczna rodzina po dziecku nie dziedziczy, tak samo dziecko po rodzinie.

 

Dziedziczenie przy przysposobieniu niepełnym

Przysposobienie niepełne różni się od pełnego, odmienne są również zasady dziedziczenia.

Poprzez adopcję niepełną rodzi się stosunek wyłącznie między przyspasabiającym i przysposobionym. Dziecko może dziedziczyć wyłącznie po adopcyjnym rodzicu, po dalszych krewnych tego rodzica już nie. Przysposabiający natomiast dziedziczy nie tylko po dziecku, ale również po jego zstępnych (także odwrotnie). Biologiczni rodzice pomimo utrzymanej więzi z dzieckiem nie dziedziczą po nim.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.