Wspólność majątku spadkowego, dział spadku

January 12, 2017

Rzadko zdarza się, aby do spadku została powołana wyłącznie jedna osoba, znacznie częściej jest kilku spadkobierców, a dokładniej współspadkobierców. Co wtedy z majątkiem?

W takiej sytuacji wspólność majątku spadkowego opiera się na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych. Własność rzeczy przysługuje wszystkim spadkobiercom łącznie, a uprawnienia każdego są określone ułamkiem.

Pod pojęciem „majątek spadkowy” kryją się wyłącznie aktywa, czyli ogół praw majątkowych należących do spadku - nie jest to wyłącznie prawo własności.

 

Rozporządzenie udziałem

Rozporządzanie udziałem w przedmiocie należącym do spadku zawsze wymaga zgody pozostałych spadkobierców, odmiennie niż w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych.

Każdy ze spadkobierców może wykonywać wszelkie czynności, które mają na celu zachowanie wspólnego prawa. Przede wszystkim spadkobierca może we własnym imieniu wytoczyć powództwo o wydanie rzeczy, która jest przedmiotem współwłasności spadkobierców, a wcześniej należała do spadkodawcy. Jeżeli nie ma sprzeciwu to rzecz może zostać wydana do rąk osoby, która wytaczała powództwo. Gdyby jednak ktoś sprzeciw wyraził do rąk wszystkich.

 

Dział spadku

Wspólność majątku spadkowego może ustać poprzez dział spadku. W polskim prawie istnieją dwa rodzaje działów: dział umowny, czyli umowa między wszystkimi spadkobiercami; oraz dział sądowy na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Dział spadku nie jest obowiązkowy, więc spadkobiercy mogą być współwłaścicielami tak długo, jak będą tego chcieli. Żądanie o podział spadku nie ulega przedawnieniu.

 

Sposoby podziału majątku

Najbardziej znanym podziałem jest podział w naturze. Każdy otrzymuje określoną liczbę przedmiotów spadkowych odpowiadającą jego udziałowi spadkowemu. Fizyczny podział rzeczy jest zabroniony, jeżeli jest sprzeczny z ustawą lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy lub jeżeli spowodowałby zniszczenie rzeczy lub znaczne pomniejszenie jej wartości (rzeczy niepodzielne).

Wartość udziałów wydzielonych w naturze może zostać wyrównana przez dopłaty pieniężne.

Jeżeli niemożliwym jest podział fizyczny rzeczy to wchodzą w rachubę dwa sposoby : przyznanie przedmiotu spadku jednej osobie lub sprzedaż określonych przedmiotów i podział między współspadkobierców uzyskanej kwoty.

 

Przedmiot spadku dla jednej osoby

Spadkobierca, któremu przyznano własność ma obowiązek spłacić pozostałych. Jeżeli kwota do spłaty jest wysoka to istnieje możliwość rozłożenia jej decyzją sądu na raty na okres nieprzekraczający 10 lat.

 

Sprzedaż przedmiotów i podział kwoty między spadkobierców

Może zaistnieć sytuacja, w której spadkobiercy chcą znieść współwłasność, ale żaden z nich nie chce przejąć całej własności z obowiązkiem spłaty albo chętnych jest zbyt wielu. Tak zaistniały problem można rozwiązać poprzez sprzedaż przedmiotu i podział uzyskanej kwoty pomiędzy spadkobierców zgodnie z ich udziałami w spadku (podział cywilny). Jeżeli do podziału cywilnego dochodzi na mocy orzeczenia sądowego to sprzedaż odbywa się w drodze licytacji.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.