BIK – co to jest?

March 12, 2017

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej, BIK, to instytucja powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego z inicjatywy Związku Banków Polskich i 21 największych banków. BIK gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz instytucji finansowej udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. BIK powstał dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych. Pomaga oceniać bankom zdolność kredytową klienta. Przechowuje nie tylko dane o zobowiązaniach i terminach ich spłat, ale odnotowuje także opóźnienia i sumy limitów na karcie kredytowej. Tworzy tzw. scoring kredytowy, czyli punktową ocenę ryzyka kredytowego. Im więcej punktów, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że klient przestanie spłacać dług.

 

Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo - dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do spłaty kredytu. Natomiast jeśli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych po spłacie kredytu, to dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie lub do dnia odwołania zgody, poświadczając pozytywną historię kredytową Klienta. Jeśli zobowiązanie nie było spłacane terminowo - dane przetwarzane są w BIK przez okres 5-letni bez zgody Klienta, jeśli spełnione zostały łącznie następujące warunki: dopuszczono się zwłoki w spłacie zobowiązania powyżej 60 dni, upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody. Zgodnie z art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez kredytodawców metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód Klientów, a dane nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej.

 

Przyjęta w języku potocznym nazwa „czyszczenie BIK-u” to usługa polegająca na przeprowadzeniu analizy historii kredytowej kredytobiorcy i usunięciu tych wpisów, które obniżają jego ocenę punktową. Podstawy przekazywania danych do Biura Informacji Kredytowej ściśle określa Prawo bankowe i to ono również precyzuje możliwości ich usunięcia. Dane z BIK mogą zostać usunięte jeżeli osoba, której dane dotyczą odwoła zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego lub upłynie terminu, na jaki została udzielona zgoda. Dane zostaną usunięte również o upływie 5-letniego terminu przetwarzania danych Klienta bez, które są nieprawdziwe, lub błędne, oraz takie które zostały omyłkowo wprowadzone do systemu BIK również podlegają usunięciu.

 

Należy pamiętać, że aby BIK mógł dokonać jakiejkolwiek korekty danych to musi otrzymać dyspozycje do banku lub SKOK-u, który te dane do BIK przekazał. Jest to możliwe jedynie w przypadku złożenia przez Klienta, jednej z tych instytucji wniosku z taką prośbą i tylko gdy są ku temu podstawy prawne.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.