Co należy do masy upadłości

March 12, 2017

Wątpliwości co do tego które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości rozstrzyga sędzia komisarz na wniosek syndyka lub upadłego. Postanowienie takie sędzia komisarz doręcza również wierzycielom. Syndyk może pisemnie upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości należącej do masy upadłości.

 

Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym upadły zamieszkuje, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Wysokość tej kwoty określa sędzia komisarz biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego.

 

Jeśli konsument będący w związku małżeńskim pozostaje w ustroju wspólności majątkowej to do masy upadłości wejdzie także majątek wspólny. Podział tego majątku jest niedopuszczalny, jednakże współmałżonek upadłego będzie miał roszczenie o udział w majątku wspólnym w stosunku do masy upadłości.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.