Nie mogę spłacić kredytu

March 12, 2017

Umowa kredytu, to często wieloletnie zobowiązanie, obarczone dużym ryzykiem zmiany sytuacji finansowej, która może utrudnić, a nawet uniemożliwić spłatę kredytu. Należy jednak pamięta, że również w takiej sytuacji jest jakieś wyjście. Przede wszystkim, nie można unikać kontaktu z bankiem, ponieważ wtedy bank będzie próbował kontaktować się sam i ustalić dlaczego nie otrzymał pieniędzy. Zawsze korzystniejszą sytuacją dla klienta będzie, jeżeli sam wykaże inicjatywę i porozmawia na temat zadłużenia. Jeśli klient deklaruje, że ma przejściowe trudności finansowe, ale wykazuje wolę i zdolność do dalszej spłaty, to bank na przykład zaproponuje restrukturyzację zadłużenia, która polega na wprowadzeniu dogodniejszych warunków spłaty zobowiązania i przywróceniu kredytowi statusu bez opóźnień, dzięki temu będzie on miał możliwość dalszej spłaty kredytu, i co ważne, nie będzie zagrożony wypowiedzeniem umowy kredytowej. Z restrukturyzacji zadłużenia mogą skorzystać także klienci, którzy poinformują bank, że stracą lub stracili pracę, a ich umowa kredytowa nie jest ubezpieczona na wypadek utraty pracy. Banki stosują różne formy restrukturyzacji. Mogą zastosować system odroczonej płatności, czyli pozwolić klientowi przez jakiś czas spłacać same odsetki, a kapitał zacząć spłacać później. Poza tym banki mogą zastosować wakacje kredytowe przez miesiąc czy dwa, a zaległe raty doliczyć później. Banki mogą też wydłużyć okres kredytowania. Dla osób, które maja kilka kredytów, można dokonać konsolidacji kilku zobowiązań i scalenia w jeden kredyt, z dłuższym okresem spłaty. Jeżeli jest kredyt hipoteczny, to możliwym rozwiązaniem problemu jest samodzielne sprzedanie mieszkania przez dłużnika, za zgodą banku, co pozwoli mu na uzyskanie lepszej ceny i uniknięcie kosztów postępowania sądowego, dzięki czemu konsekwencje niespłacenia kredytu będą możliwe do uniknięcia.

 

Nie ma jednak uniwersalnego rozwiązania w sytuacji niespłacania kredytu, często sposób działania uwarunkowany jest historią kredytową klienta. Inaczej traktowany jest klient, który spóźnił się z płatnością mniej niż 30 dni, a inaczej jeśli opóźnienie przekracza już miesiąc. Dlatego bardzo ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z bankiem i poinformować o problemach w spłacie zadłużenia.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie spłacić kredytu i nie podejmiemy żadnych działań bank rozpocznie procedurę windykacyjną, która w każdym banku może wyglądać inaczej. W przypadku, gdy kredytobiorca zalega ze spłatą rat, pierwszym krokiem banku jest zwykle przypomnienie klientowi o wierzytelnościach. Mogą to być informacje przesyłane pocztą (tzw. monity), lub inna forma kontaktu. Mają one na celu nakłonienie dłużnika do dobrowolnego spłacenia zaległości. Jeśli nie przyniosą one odpowiednich rezultatów, bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub części. Po upływie okresu wypowiedzenia, który wynosi na ogół 30 dni (znajduje się w umowie i może być dłuższy) bank wystawia tzw. bankowy tytuł egzekucyjny, który jest dokumentem, stwierdzającym istnienie i zakres roszczenia banku oraz obowiązek zapłaty przez dłużnika (kredytobiorcę) oznaczonej sumy. W tej sytuacji trzeba zwrócić całą sumę wraz z odsetkami, należnymi za okres korzystania z kredytu. Jeżeli nie dojdzie do zapłaty oznaczonej w bankowym tytule egzekucyjnym sumy, bank może wystąpić z wnioskiem do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika o nadanie klauzuli wykonalności. Tytuł ten upoważnia instytucję finansową do rozpoczęcia procesu aktywnego odzyskiwania należności. Konsekwencje niespłacenia kredytu mogą oznaczać dla dłużnika zajęcie rachunku bankowego lub części wynagrodzenia za pracę, emerytury lub renty. Działania windykacyjne mogą obejmować również zajęcie lub zlicytowanie wartościowych przedmiotów - samochodu, mebli czy innych przedmiotów przez komornika. Konsekwencje niespłacenia kredytu oznaczają również wpisanie klienta do Krajowego Rejestru Dłużników, co uniemożliwi mu w przyszłości zaciągnięcie większego kredytu.

Ważne jest, aby każdy kredytobiorca wiedział, że im dłużej będzie trwało ściągnięcie należności przez bank, tym większe koszty go czekają. Należy więc dążyć do jak najszybszego uporania się z problemem.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.