Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

March 12, 2017

  • Konsument – o trybie w jakim będzie prowadzone postępowanie upadłościowe decyduje wyłącznie charakter prawny wnioskodawcy nie zaś źródło długów ani przyczyna niewypłacalności.

Przykład: Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą, w wyniku czego stał się niewypłacalny i zgłosił w ustawowym terminie wniosek o upadłość gospodarczą, który jednak został oddalony z uwagi na tzw. ubóstwo masy (brak zdolności pokrycia nawet kosztów postępowania) może złożyć wniosek o upadłość konsumencką bez względu na to jak powstały jego długi.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe jedynie w stosunku do osób niebędących przedsiębiorcami w jakiejkolwiek formie organizacyjnej (ani spółki ani jednoosobowej działalności gospodarczej). Warunkiem jest zatem brak wpisu w odpowiednim rejestrze (KRS/CEIDG).

 

W stosunku do byłych przedsiębiorców nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, która weszła w życie w styczniu 2016 r. złagodziła przesłanki wniosku – były przedsiębiorca nie musi już czekać roku od wykreślenia z KRS lub CEIDG, może ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej już następnego dnia po wykreśleniu z rejestru (więcej o nowelizacji TUTAJ).

  • Niewypłacalność – domniemywa się, że dłużnik jest niewypłacalny, gdy opóźnia się w wykonywaniu wymagalnych zobowiązań pieniężnych minimum przez 3 miesiące.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.