Spłata poręczenia

March 12, 2017

Poręczenie jest jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń spłaty kredytu, który daje bankowi możliwość żądania spłaty zobowiązania od innej osoby niż kredytobiorca, natomiast dla poręczyciela rodzi w zasadzie prawie takie same konsekwencje jak zaciągnięcie kredytu. Osoba decydująca się na poręczenie cudzego kredytu zgadza się spłacić zobowiązanie, w razie gdyby główny dłużnik tego nie zrobił. W związku z powyższym potencjalny poręczyciel musi pamiętać o kilku istotnych konsekwencjach wynikających z instytucji poręczenia.

 

Po pierwsze, banki dokładnie sprawdzają sytuację finansową poręczyciela, tak aby mieć pewność, że będzie on w stanie udźwignąć ewentualną spłatę długu. W związku z czym poręczyciel musi przejść procedurę badania zdolności kredytowej i przedstawić dokumenty potwierdzające osiągane dochody oraz podać wysokość obciążających zobowiązań. Po drugie, udzielenie poręczenia jest odnotowywane w Biurze Informacji Kredytowej, co jest ostrzeżeniem dla banków podczas weryfikacji zdolności kredytowej, nawet gdy zabezpieczony kredyt jest spłacany terminowo, ponieważ poręczenie stanowi obciążanie spłatą czyjegoś kredytu. W związku z czym jest to istotne, jeżeli planuje się w okresie trwania umowy poręczenia starać się np. o pożyczkę lub kartę kredytową. Po trzecie, należy pamiętać, że nawet gdy dług będzie poręczony przez kilku poręczycieli, to nie ma to wpływu na zakres zobowiązania poręczyciela, ponieważ poręczyciele odpowiadają solidarnie, co oznacza, że bank w razie niewypłacalności dłużnika, może zwrócić się o spłatę do jednego lub kilku poręczycieli, wedle swojego uznania. Warto również wskazać, że kredytobiorca i poręczyciel również solidarnie odpowiadają za zaciągnięty kredyt, co oznacza, że bank może żądać uregulowania długu zarówno od dłużnika głównego jak i poręczyciela.

 

Należy pamiętać o powyżej wskazanych zagrożeniach związanych z poręczeniem podczas zawierania umowy poręczenia. Jeżeli jest taka możliwość poręczyć należy nie całą kwotę kredytu, a tylko jej część, niezbędną do tego, by kredytobiorca mógł uzyskać zdolność kredytową. Korzystnym jest, aby poręczenie dotyczyło jedynie kwoty głównej należności, wtedy poręczyciela nie będą dotyczyć koszty dodatkowe, czyli np.: ewentualne odsetki karne czy wydatki związane z procedurą windykacyjną. Warto zastrzec w umowie, żeby instytucja finansowa w pierwszej kolejności egzekwowała należności od kredytobiorcy, a dopiero w przypadku, gdy będzie ona nieskuteczna, obciążyła spłatą osobę poręczającą. Należy zawrzeć punkt o natychmiastowym powiadomieniu poręczyciela o niedopełnieniu obowiązku spłaty należności przez dłużnika co spowoduje niezwłoczne uregulowanie długu i uniknięcie płacenia odsetek karnych, które naliczane są przy nieterminowym spłacaniu rat kredytu. Dodatkowo można wprowadzić zapis, że bank w pierwszej kolejności wykorzysta inne możliwości dochodzenia roszczeń od głównego dłużnika.

 

Jeśli dojedzie do sytuacji, w której poręczyciel będzie musiał spłacać dług kredytobiorcy, może się on ubiegać o odzyskanie swoich pieniędzy. Poręczycielowi, który spłacił dług przysługuje tzw. roszczenie regresowe w stosunku do kredytobiorcy (dłużnika głównego). Poręczyciel wstępuje wówczas w prawa zaspokojonego wierzyciela (banku), czyli staje się nowym wierzycielem dla dłużnika i może domagać się od niego zwrotu pieniędzy uiszczonych na spłatę kredytu lub pożyczki.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.