Zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej

March 12, 2017

  • Cel postępowania: oddłużenie – sąd ustala plan spłaty wierzycieli na okres maksymalnie trzech lat, zaś wierzytelności niezaspokojone w postępowaniu zostają umorzone; sąd może umorzyć wszystkie zobowiązania bez planu spłaty, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, nie byłby w stanie ich zaspokoić w jakiejkolwiek części.

  • Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych i sądowych – postępowania sądowe dotyczące masy upadłości sąd zawiesza z urzędu, zaś egzekucja komornicza zostaje z mocy prawa zawieszona; z chwilą ogłoszenia upadłości komornik umarza postępowanie i przekazuje uzyskane środki do masy upadłości, a do zawieszonych postępowań będzie mógł wstąpić syndyk, reprezentujący interesy dłużnika.

  • Brak naliczania odsetek – od dnia ogłoszenia upadłości przeciwko dłużnikowi naliczane mogą być wyłącznie odsetki wynikające z zabezpieczeń rzeczowych (np. hipoteki, zastawu).

  • ubóstwo masy – w odróżnieniu do upadłości gospodarczej konsument nie musi posiadać majątku na zaspokojenie kosztów postępowania, będą one pokryte w razie potrzeby przez Skarb Państwa.

  • Wniosek dłużnika – co do zasady jedynie dłużnik - konsument może zainicjować postępowanie; od stycznia 2016 r. wierzyciel również posiada takie uprawnienie, ale tylko w stosunku do byłych przedsiębiorców w okresie roku od zakończenia działalności (więcej o nowelizacji TUTAJ).

  • Przywilej – dłużnik nie ma żadnego obowiązku składać wniosku o upadłość w przeciwieństwie do przedsiębiorcy, który jest do tego ustawowo zobligowany.

  • Jeden wierzyciel – w odróżnieniu do upadłości gospodarczej konsument nie musi mieć więcej niż jednego wierzyciela.

  • Potrzeby mieszkaniowe – w przypadku wejścia do masy upadłości jego nieruchomości konsument będzie otrzymywał kwotę odpowiadającą czynszowi najmu lokalu mieszkalnego przez okres od 1 do 2 lat.

  • Klauzula słuszności i humanitaryzmu – nawet w przypadkach niespełnienia pewnych przesłanek ogłoszenia upadłości (np. gdy konsument działał z pokrzywdzeniem wierzycieli) możliwe jest jej ogłoszenie, jeśli przemawiają za tym względy słuszności lub humanitarne.

  • Uproszczona forma – wniosek o upadłość konsumencką składa się na formularzu.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.