Specjalizacja i usługi

OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW PRYWATNYCH ORAZ INSTYTUCJONALNYCH

 

Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j. specjalizuje się w wielu dziedzinach prawa. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy oraz instytucje non profit.

Osługa przedsiębiorstw oraz instytucji

 

Rynek a System Prawny w Polsce to dwie różne przestrzenie. Mamy tą świadomość i dlatego w obsłudze firm oraz instytucji staramy się zawsze działać tak, by łączyć realia rynku z wymogami polskiego i europejskiego prawa.


Funkcjonowanie małych i średnich firm, a także korporacji, fundacji i stowarzyszeń niesie ze sobą specyficzne zadania. Rozumiemy je i mamy świadomość jakie problemy stają przed małą firmą, a jakie przed wielką korporacją czy też fundacją.


W ramach obsługi podmiotów prawnych Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz – Firek Sp. j. wykonuje, w szczególności następujące usługi:

 • bieżącą obsługę prawna przedsiębiorców

 • udzielanie porad w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

 • rejestrowanie, dokonywanie zmian w umowie spółki, przekształcanie oraz wykreślanie spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sadowym

 • reprezentacje w sądzie w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i prawa pracy

 • reprezentacja dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

 • prowadzenie egzekucji komorniczych

 • przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji w imieniu klienta z innymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami

 • analiza dostarczonych tekstów prawnych

 • sporządzanie opinii prawnych, w sposób zrozumiały i wyczerpujący

 • konstruowanie i opiniowanie umów cywilnych

 • doradztwo w zakresie środków zabezpieczenia wierzytelności

 • zgłaszanie wniosków o upadłość przedsiębiorstw

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.