Współpraca


Oferujemy wybraną przez Klienta i dogodną dla niego formę obsługi prawnej.
W przypadku Klientów instytucjonalnych (przedsiębiorstw, stowarzyszeń itp.) oferujemy zarówno pomoc stałą polegająca na pomocy we wszelkich aspektach działalności Klienta jak i doraźną, ograniczoną do konkretnego problemu lub sprawy.


W ramach pomocy stałej świadczymy pomoc we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa począwszy od organizacji prawnej działalności (zakładanie spółek, przekształcenia, wprowadzanie zmian w KRS) , poprzez tworzenie i korygowanie umów handlowych, problemy z zakresu prawa branżowego, pomoc w bieżącej działalności (prawo pracy, kwestie administracyjnoprawne, windykacja należności). W ramach tak świadczonych usług sporządzamy umowy, bierzemy udział w negocjacjach, reprezentujemy podmioty w postępowaniach sądowych, także w szeroko pojętym postępowaniu administracyjnym, dokonujemy analiz prawnych planowanych projektów.

Pomoc świadczymy w siedzibie Kancelarii, chętnie w siedzibie Klienta lub innym miejscu, a także za pośrednictwem faxu i poczty e-mail.

Pomoc doraźna dotyczy konkretnej sprawy lub problemu, a jej forma dostosowywana jest do konkretnego przypadku (prowadzenie postępowania sądowego, sporządzenie umowy, nadzór nad prawnymi aspektami transakcji, negocjacje).


Rozliczenia za usługi Kancelarii mogą przybrać formę opłaty ryczałtowej ustalanej indywidualnie i obejmującej wtedy wszystkie czynności wykonywane na rzecz podmiotu przez Kancelarię miesięcznie (pomoc stała), jednorazowo (przy pomocy doraźnej), lub według stawki godzinowej (wynagrodzenie obliczane według liczby godzin pracy Kancelarii).

 

Wynagrodzenie określone powyżej może być zgodnie z wolą stron określoną w umowie, uzupełniane premią za sukces (succes fee) zależną od wyniku sprawy.

 

 

Klientom indywidualnym w zakresie spraw majątkowych i rodzinnych w zależności od rodzaju sprawy oferujemy kompleksową pomoc polegającą na prowadzeniu sprawy od rokowań ugodowych poprzez postępowanie sądowe i egzekucję lub obronę interesów Klienta w postępowaniach wytoczonych przeciwko niemu. Oferujemy także pomoc w formie porad prawnych, przygotowywania projektów umów lub analiz prawnych.
Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest w powyższych przypadkach indywidualnie, także z uwzględnieniem premii za sukces.

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.