Anna Pisarkiewicz-Firek

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła z wyróżnieniem. Ukończyła także Studium Zarządzania i Biznesu UJ. Po ukończeniu studiów przez pół roku przebywała na stypendium w Asser College Instituut w Hadze poszerzając wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa handlowego, prawa Unii Europejskiej oraz arbitrażu. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Krakowską Okręgową Izbę Radców Prawnych, Wspólnik Kancelarii. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, w tym zwłaszcza z zakresu prawa bankowego i prawa spółek, prawa europejskiego; posiada także doświadczenie w zakresie transakcji na rynku nieruchomości. W Kancelarii zajmuje się obsługą przedsiębiorców. Posługuje się językiem angielskim.

Adam Kozłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Krakowską Okręgową Izbę Radców Prawnych, Wspólnik – założyciel. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zgromadził rozpoczynając karierę zawodową jako prokurator, adwokat, a następnie radca prawny. W 1991 roku założył jedną z pierwszych samodzielnych firm prawniczych w Polsce. Wswojej praktyce zajmował się między innymi obsługą prawną przedsiębiorstw, w tym z branży bankowej, farmaceutycznej, budowlanej, posiada także bogate doświadczenie procesowe uczestnicząc w wielu sprawach sądowych. Biegle zna tematykę z zakresu prawa bankowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa spółdzielczego. Zajmuje się obsługą transakcji rynku nieruchomości, prowadząc doradztwo prawne dla deweloperów. W Kancelarii prowadzi także sprawy osób indywidualnych, kierując między innymi działem spraw rodzinnych oraz ubezpieczeń. Posługuje się językiem niemieckim.

Monika Kozłowska

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Krakowską Okręgową Izbę Radców Prawnych. Wspólnik Kancelarii. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, bankowego i administracyjnego. W Kancelarii odpowiada między innymi za prowadzenie spraw cudzoziemców oraz obsługę przedsiębiorców. Zajmuje się także sprawami z zakresu nieruchomości. Prowadzi wiele spraw przed sądem administracyjnym. Posługuje się językiem angielskim.

Karolina Gacoń

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami związanymi z prawem autorskim, prawem gospodarczym oraz prawem cywilnym. Posługuje się językiem angielskim i 
rosyjskim.

Katarzyna Ziaja-Grzybek

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie pracy. W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i spadkowego. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim. 

Klaudia Burda

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, asystentka kancelarii, były pracownik Urzędu Skarbowego, zdobyła doświadczenie zawodowe pracując w Dziale Rachunkowości Podatkowej w zakresie obsługi podatnika. Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.