Odszkodowania

Odszkodowania

Towarzystwa ubezpieczeniowe, dokładnie tak samo jak wszystkie inne firmy, dążą do osiągnięcia wysokich zysków. Wypłata odszkodowania klientowi tak naprawdę nie leży w interesie ubezpieczyciela, dlatego firmy ubezpieczeniowe zwykle dokładnie sprawdzają, czy szkoda miała miejsce oraz jaki jest jej zakres. Jeżeli zachodzą przesłanki do odmowy uznania roszczenia, zakłady ubezpieczeniowe chętnie z niej korzystają, rezygnując z wypłaty należności.

Odmowa wypłacenia ubezpieczenia

Jeżeli zakład ubezpieczeń stwierdzi, że nie zachodzą przesłanki do uznania szkody za słuszną, jako klient musisz liczyć się z koniecznością złożenia odwołania od decyzji. Jeśli odpowiednio je umotywujesz, istnieje szansa, że ubezpieczyciel zmieni zdanie i uzna wypłatę odszkodowania za stosowną. Jeżeli jednak odwołanie nie zmieni decyzji zakładu, wówczas czekać będzie dużo trudniejsza walka, która może zakończyć się procesem z ubezpieczycielem.

Nieświadomość klientów a odmowa uznania roszczenia

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych żeruje na nieświadomości oraz nieznajomości prawa przez klientów. Skomplikowane procedury, konieczność wypełniania licznych dokumentów czy też podstępne pytania to tylko przykłady kilku popularnych praktyk stosowanych przez ubezpieczycieli w całym kraju. Niestety wielu poszkodowanych po pierwszej negatywnej decyzji ubezpieczyciela nie podejmuje kolejnych działań. To błąd! Wiele spraw jest do wygrania, a wybór odpowiedniego radcy prawnego może znacznie zwiększyć szanse poszkodowanego na korzystne rozpatrzenie sprawy przez sąd.

Uzyskanie rekompensaty za wypadek

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz na to aż 20 lat! Inne sytuacje, w których należy Ci się rekompensata pieniężna, obejmują wypadki w pracy, wypadki powstałe w wyniku zaniechań zarządcy nieruchomości lub zdarzenia szkodowego. Odrębną klasę zdarzeń szkodowych stanowią również błędy lekarskie oraz medyczne.

Ubezpieczenia – radca prawny

Jeżeli masz problem z ubezpieczycielem, który odmawia Ci wypłaty należnego świadczenia, często jedynym rozwiązaniem problemu będzie wstąpienia na drogę sadową. W takich sytuacjach niezbędna jest pomoc profesjonalisty. O pomoc zwrócić możemy się do radcy prawnego, który ma doświadczenie w ubezpieczeniach. Jest to zdecydowanie jeden z najbardziej skutecznych sposobów na egzekucję należnego odszkodowania.

Pomoc prawna w zakresie ubezpieczeń

Radca prawny udzieli Ci kompleksowej pomocy prawnej na każdym etapie sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeżeli ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty świadczenia i chcesz upewnić się, czy jego decyzja jest słuszna, umów się na konsultację z prawnikiem. Jeżeli radca stwierdzi, że odszkodowanie Ci się należy, przedstawi Ci szczegółowy plan działania.

 Dochodzenie  swoich praw

Procesy z ubezpieczycielami

Zakres ubezpieczenia jest zawsze szczegółowo omówiony w OWU. Mimo tego zdarzają się takie sytuacje, gdy osoby ubezpieczone mają wątpliwości co do zasadności decyzji towarzystw ubezpieczeniowych. W wielu przypadkach OWU może okazać się niedostatecznie precyzyjne, by w pełni osądzić, kto ma rację. Jeżeli wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości odwołania od decyzji ubezpieczyciela, ostatecznym etapem jest wytoczenie procesu i dochodzenie swoich praw w sądzie

 Dobro pacjenta

Błąd w sztuce lekarskiej

Dobro pacjenta zawsze powinno być na pierwszym planie. Niestety czasami miejsce mają nieprzewidziane sytuacje, w których chory może ucierpieć. Jeżeli pacjent umarł lub odniósł obrażenia w wyniku działalności lekarza, medyk może zostać posądzony o popełnienie błędu w sztuce lekarskiej. Przez ostatnie lata świadomość pacjentów o swoich prawach jest coraz większa, a dostęp do prawników medycznych coraz łatwiejszy. Co za tym idzie, liczba wytoczonych procesów o błąd w sztuce lekarskiej stale rośnie

  Bezpieczni na drodze

Odszkodowania komunikacyjne

Każdy samochód, który porusza się po drodze, zgodnie z prawem musi być ubezpieczony. Stanowi to gwarancję, że w przypadku kolizji lub wypadku z jego udziałem, poszkodowany będzie mógł otrzymać ubezpieczenie. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają wartość szkód, przez co poszkodowany jest stratny. Jeżeli wydaje Ci się, że zostałeś niesprawiedliwie potraktowany przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub uważasz, że należy Ci się odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta, pamiętaj, że w przypadku wypadku komunikacyjnego masz aż 20 lat na dochodzenie swoich praw

 Odpowiedzialność

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Posiadanie własnego zwierzęcia to wielka odpowiedzialność. Niestety nie każdy właściciel zdaje sobie sprawę z tego, że ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez zwierzęta. Jeżeli Twój pies ugryzie dziecko lub zniszczy kosztowną torebkę sąsiadki, to właśnie Ty będziesz odpowiadać za jego zachowanie. Ty również możesz paść ofiarą zwierzęcia! Jeżeli tak się stało, zaufaj radcy prawnemu, który pomoże Ci w walce o odszkodowanie. Otrzymanie rekompensaty jest możliwe zarówno w przypadku szkód spowodowanych przez zwierzęta hodowane lub chowane, jak i te żyjące dziko

 Wizyta w sądzie

Pozwy cywilne o odszkodowanie

Dochodzenie odszkodowania przed sądem wiąże się ze złożeniem stosowanego pozwu cywilnego. Przygotowanie takiego dokumentu najlepiej zlecić specjaliście, który oprócz tekstu zadba o odpowiedni termin złożenia dokumentu. Pozew cywilny to tak naprawdę najważniejsze pismo składane przez poszkodowanego, dlatego tak ważne jest, by zawierał precyzyjny opis roszczeń, których domaga się powód. Pozew powinien być uzupełniony o wykaz dowodów, które umożliwią sądowi jeszcze lepszy wgląd w sprawę

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek

Kancelaria Radców Prawnych

Usługi prawne - kancelaria.pl

Prawo sportowe

© 2020 Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek

ul. Grodzka 60, 31-044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47