top of page

Odszkodowania

Odszkodowania

Towarzystwa ubezpieczeniowe pozostają przedsiębiorstwami nastawionymi na zysk. Co oczywiste, interes polega na zgromadzeniu jak największej ilości składek, lokacie kapitału i ograniczaniu wypłacanych odszkodowań.  

 

Radcy prawni Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi na etapie odwołań od decyzji jak i w postępowaniu sądowym. Posiadają szeroką wiedzę w zakresie interpretacji umów ubezpieczeniowych, niedozwolonych klauzul oraz zakresu roszczeń.

 

Istotne jest, że istnieje stosunkowo niewielka świadomość  społeczna faktycznego zakresu roszczeń objętych polisami ubezpieczeniowymi, także możliwość ustalania odpowiedzialności ubezpieczyciela na przyszłość np. wtedy gdy po upływie dłuższego czasu pojawią się nowe skutki zdarzenia ubezpieczeniowego.  

 

Kancelaria prowadzi postępowania w sprawach odszkodowań za błędy lekarskie. 

Dochodzenie swoich praw

Procesy z ubezpieczycielami

Zakres ubezpieczenia jest zawsze szczegółowo omówiony w OWU. Mimo tego zdarzają się takie sytuacje, gdy osoby ubezpieczone mają wątpliwości co do zasadności decyzji towarzystw ubezpieczeniowych. W wielu przypadkach OWU może okazać się niedostatecznie precyzyjne, by w pełni osądzić, kto ma rację. Jeżeli wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości odwołania od decyzji ubezpieczyciela, ostatecznym etapem jest wytoczenie procesu i dochodzenie swoich praw w sądzie

forma z Stetoskop

Dobro pacjenta

Błąd w sztuce lekarskiej

Dobro pacjenta zawsze powinno być na pierwszym planie. Niestety czasami miejsce mają nieprzewidziane sytuacje, w których chory może ucierpieć. Jeżeli pacjent umarł lub odniósł obrażenia w wyniku działalności lekarza, medyk może zostać posądzony o popełnienie błędu w sztuce lekarskiej. Przez ostatnie lata świadomość pacjentów o swoich prawach jest coraz większa, a dostęp do prawników medycznych coraz łatwiejszy. Co za tym idzie, liczba wytoczonych procesów o błąd w sztuce lekarskiej stale rośnie

Rozbity samochód

 Bezpieczni na drodze

Odszkodowania komunikacyjne

Każdy samochód, który porusza się po drodze, zgodnie z prawem musi być ubezpieczony. Stanowi to gwarancję, że w przypadku kolizji lub wypadku z jego udziałem, poszkodowany będzie mógł otrzymać ubezpieczenie. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają wartość szkód, przez co poszkodowany jest stratny. Jeżeli wydaje Ci się, że zostałeś niesprawiedliwie potraktowany przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub uważasz, że należy Ci się odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta, pamiętaj, że w przypadku wypadku komunikacyjnego masz aż 20 lat na dochodzenie swoich praw

Dog bieganie w wodzie

Odpowiedzialność

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Posiadanie własnego zwierzęcia to wielka odpowiedzialność. Niestety nie każdy właściciel zdaje sobie sprawę z tego, że ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez zwierzęta. Jeżeli Twój pies ugryzie dziecko lub zniszczy kosztowną torebkę sąsiadki, to właśnie Ty będziesz odpowiadać za jego zachowanie. Ty również możesz paść ofiarą zwierzęcia! Jeżeli tak się stało, zaufaj radcy prawnemu, który pomoże Ci w walce o odszkodowanie. Otrzymanie rekompensaty jest możliwe zarówno w przypadku szkód spowodowanych przez zwierzęta hodowane lub chowane, jak i te żyjące dziko

Law

Wizyta w sądzie

Pozwy cywilne o odszkodowanie

Dochodzenie odszkodowania przed sądem wiąże się ze złożeniem stosowanego pozwu cywilnego. Przygotowanie takiego dokumentu najlepiej zlecić specjaliście, który oprócz tekstu zadba o odpowiedni termin złożenia dokumentu. Pozew cywilny to tak naprawdę najważniejsze pismo składane przez poszkodowanego, dlatego tak ważne jest, by zawierał precyzyjny opis roszczeń, których domaga się powód. Pozew powinien być uzupełniony o wykaz dowodów, które umożliwią sądowi jeszcze lepszy wgląd w sprawę

bottom of page