top of page

Nieruchomości

Nieruchomości

Nieruchomości to grunty (działki), budynki, mieszkania czy lokale użytkowe. Konfiguracji własności nieruchomości jest nieograniczona liczba, a życie pisze cały czas nowe scenariusze. Powoduje to konieczność ingerencji prawnej czasem w drodze umów, a czasem postępowań często specyficznych, zmierzających do ustalenia stanu prawnego nieruchomości, zlikwidowania obciążenia, czy przeprowadzeni procesu podziału czy odtworzenia granic.

 

Kancelaria zajmuje się regulowaniem stanów prawnych, prostowaniem wpisów do ksiąg wieczystych, uzgadnianiem stanów ujawnionych w księgach z rzeczywistym stanem prawnym, asystuje w tworzeniu i podczas podpisywania umów mających za przedmiot nieruchomości.

 

Doświadczenie z obsłudze deweloperów oraz w sporach z deweloperami pozwala radcom Kancelarii na skuteczną ochronę interesów klientów podczas nabywania nieruchomości i kontrolowania postępowań administracyjnych związanych z procesem  budowlanym.  

Obsługa spółdzielni

Bieżąca obsługa spółdzielni wymaga szerokich kompetencji oraz wiedzy. Niezbędna jest tutaj również znajomość prawa spółdzielczego, które zmienia się bardzo dynamicznie.

 

Jeżeli chcesz założyć, zlikwidować lub połączyć spółdzielnie lub potrzebujesz pomocy prawnej w codziennej pracy spółdzielni, potrzebujesz fachowej pomocy prawnika.

 

Doświadczony radca prawny pomoże Ci także w zredagowaniu dokumentów, takich jak statut spółdzielni, a także odpowie na pytania związane z prawem spółdzielczym.

Kompleksowe podejście do tematu

Umowy deweloperskie

Planujesz zakup nieruchomości z rynku pierwotnego? A może jesteś deweloperem rozpoczynającym nową inwestycję? W obu przypadkach warto, byś skorzystał z pomocy prawnika od nieruchomości, który pomoże Ci w przygotowaniu lub analizie otrzymanej umowy deweloperskiej. Pamiętaj o tym, że podpis na umowie jest wiążący, dlatego przez jego złożeniem musisz szczegółowo zrozumieć, do czego się zobowiązujesz. Dzięki wsparciu radcy prawnego masz gwarancję tego, że umowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, a jej zapisy chronią Twoje interesy

Osiągnięcie porozumienia

 Pewność i Zaufanie

Umowy przenoszące własność

Oprócz umowy deweloperskiej do finalnego zakupu nieruchomości niezbędna jest również umowa przenosząca własność. To właśnie dzięki niej nabywca staje się legalnym właścicielem lokalu. Podpisanie umowy wiąże się z założeniem księgi wieczystej, w której kupujący wpisany jest jako właściciel mieszkania. Podpisanie umowy przenoszącej własność jest możliwe tylko wtedy, gdy dana nieruchomość z powodzeniem przeszła odbiór techniczny. Jeśli deweloper wstrzymuje się z przekazaniem nieruchomości, nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Mapa archeologiczna

Jasne i zrozumiałe procedury

Podział nieruchomości

Teoretycznie podział nieruchomości to bardzo prosta procedura. Niestety w praktyce bardzo często okazuje się, że nie da się go przeprowadzić wcale lub tak, jakbyśmy tego chcieli. Na szczęście istnieją rozwiązania, które mimo przeciwności, mogą umożliwić nam podzielenie nieruchomości. Jeżeli Ty również chcesz w niedalekiej przyszłości dokonać podziału nieruchomości, skorzystaj z pomocy prawnika od nieruchomości, który nie tylko sporządzi niezbędne wnioski, ale także zasugeruje najlepsze metody działania

blue Print

 Komfort w zarządzaniu własnością

Zniesienie współwłasności

Jeżeli jesteś współwłaścicielem nieruchomości i nie możesz dojść do porozumienia z resztą właścicieli, często jedynym rozwiązaniem może okazać się zniesienie współwłasności. Chociaż intuicyjnie jest to rozwiązanie najbardziej oczywiste, nie wszystkie rodzaje nieruchomości mogą być nią objęte. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy zniesienie współwłasności jest możliwe w Twoim przypadku – i jeżeli tak, jak podejść do procedury – skorzystaj z pomocy radcy prawnego od nieruchomości

Piątki

Spółdzielnia pod kontrolą

Zakładanie i obsługa spółdzielni

Założenie spółdzielni wymaga dopełnienia licznych formalności. Przede wszystkim, nowa spółdzielnia musi posiadać swój własny statut, który będzie regulować jej działalność. Niezbędne jest również zwołanie zgromadzenia założycielskiego, a także złożenie wniosku o zarejestrowanie podmiotu w KRS. Jeżeli masz problem ze zredagowaniem statutu spółdzielni lub nie jesteś pewny tego, jakie kroki podjąć i warunki spełnić, by założyć własną spółdzielnię, skorzystaj z usług doświadczonego specjalisty od prawa spółdzielczego

 Zero wątpliwości

Prawo spółdzielcze

Spółdzielnia to szczególny rodzaj zgromadzenia. Jego kwestie prawne obejmuje prawo spółdzielcze, które podlega ciągłym nowelizacjom. Ze względu na szczególny charakter prowadzenie spółdzielni wymaga bardzo często kontaktów z prawnikiem specjalizującym się w prawie spółdzielczym. Rolą radcy prawnego jest przede wszystkim doradzanie spółdzielni w kwestach wątpliwych, prowadzenie obsługi prawnej zgromadzenia oraz rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących prawa własności lokalowej

Ramka do podnoszenia wolontariuszy

Sprawne i skuteczne połączenia

Łączenie spółdzielni

Na podstawie uchwał walnych zgromadzeń spółdzielnie mogą połączyć się ze sobą przy większości 2/3 głosów. W konsekwencji członkowie spółdzielni przejmowanej automatycznie stają się członkami drugiej spółdzielni, a jej majątek przechodzi na rzecz podmiotu przejmującego. Do połączenia potrzebne są uchwały walnych zgromadzeń, czyli dokumenty zawierające ściśle określone informacje dotyczące ważnych kwestii związanych z bieżącym działaniem spółdzielni. Przy łączeniu spółdzielni niezbędne jest również przygotowanie sprawozdań finansowych obu podmiotów

Grupa wolontariuszy

 Sprawy członkowskie i mieszkaniowe

Członkostwo w spółdzielni

Oprócz ogólnej obsługi prawnej spółdzielni, radca prawny może również udzielać pomocy w sprawach członkowskich oraz mieszkaniowych. Zakres usług obejmuje doradztwo oraz pomoc prawną świadczoną na rzecz klientów indywidualnych, którzy posiadają nieruchomość w danej spółdzielni. Działania prawnika mogą obejmować m.in. asystę w sprawach związanych z przekształceniem praw do nieruchomości, pomoc w nabyciu lub przekształceniu praw do mieszkania lub wsparcie w trakcie sprawy spadkowej

spotkanie biznesowe

 Skuteczność uchwał 

Likwidacja spółdzielni

Czasem przychodzi taki moment, w którym niezbędna jest likwidacja spółdzielni. Niekiedy taka decyzja jest wynikiem zapisów w statucie i wiąże się np. z zakończeniem okresu, na jaki została powołana spółdzielnia lub utratą pewnej liczby członków, która skutkuje jej likwidacją. Istnieją również sytuacje, gdy przyczyną decyzji o likwidacji spółdzielni są zgodne uchwały walnych zgromadzeń podjęte na dwóch walnych zgromadzeniach, zorganizowanych w odstępie co najmniej dwóch tygodni

Podstawa dla działania spółdzielni

Statuty spółdzielni

Statut spółdzielni to dokument bez którego niemożliwe jest jej założenie. Określa m.in. najważniejsze zasady funkcjonowania podmiotu, szczegółowo opisuje organy spółdzielni, wskazuje, w jaki sposób można stać się jej członkiem. Statuty spółdzielni stanowią podstawę dla jej działania, dlatego tak ważne jest, by były precyzyjne i w pełni zgodne z prawem. Jeżeli potrzebujesz nowego statutu lub wydaje Ci się, że obecny statut spółdzielni wymaga zmian, najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z radcą prawnym

bottom of page