Nieruchomości

Prawo nieruchomości

Nieruchomości otaczają nas z każdej strony. Zaliczyć możemy do nich m.in. grunty, budynki oraz części budynków, takie jak mieszkania oraz lokale użytkowe. Wyodrębnione geodezyjnie nieruchomości mogą stanowić przedmiot własności. Jeżeli posiadają własną księgę wieczystą, mogą również w sposób legalny stać się przedmiotem obrotu nieruchomościami. To właśnie w niej znajdziemy wiele ważnych informacji potrzebnych przy zakupie lub przejęciu nieruchomości.

Księga wieczysta a prawnik od nieruchomości

Chociaż księgi wieczyste są jawne i powinny być regularnie aktualizowane, to w praktyce w wielu sytuacjach okazuje się, że możemy spotkać w nich niezgodności między treścią księgi a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. W takich sytuacjach niezbędna jest zmiana wpisu lub uzgodnienie treści w księdze wieczystej.  Wiąże się to ze złożeniem wniosku do sądu przez osobę posiadającą do tego interes prawny. Najszybszym sposobem na zmianę wpisu do księgi jest skorzystanie z pomocy prawnika od nieruchomości, który pomoże i rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące księgi.

Zakup mieszkania lub lokalu od dewelopera

Decydując się na zakup mieszkania na rynku wtórnym zawieramy często umowę przedwstępną. Jest to szczególnie wygodne w przypadku osób, które starają się o kredyt na zakup nieruchomości. Co jednak w przypadku, gdy nieruchomość kupujemy bezpośrednio od dewelopera i nie jest gotowa do wydania? W takim przypadku przed dokonaniem transakcji możemy podpisać tzw. umowę deweloperską. Dokument określa szczegółowo cenę i przedmiot transakcji, a także zobowiązuje dewelopera do przeniesienia własności w momencie, gdy dom, mieszkanie lub lokal będą gotowe. Głównym celem umowy jest zabezpieczenie transakcji. Przed jej podpisaniem warto skonsultować treść z prawnikiem od nieruchomości, który stwierdzi zgodność treści dokumentu z prawem.

Podział wspólnej nieruchomości

Dzielenie nieruchomości to powszechna praktyka, która może dotyczyć zarówno gruntów, jak i budynków oraz ich części. Zwykle ma miejsce w wyniku rozwodu lub śmierci bliskiego, który był właścicielem nieruchomości i wymaga pomocy radcy prawnego specjalizującego się w nieruchomościach. Jest to ważne o tyle, że podział nieruchomości nie może być dowolny, a jego przeprowadzenie wymaga nie tylko zgłoszenia sprawy do odpowiedniego organu, ale także przygotowania projektu podziału.

Obsługa spółdzielni

Bieżąca obsługa spółdzielni wymaga szerokich kompetencji oraz wiedzy. Niezbędna jest tutaj również znajomość prawa spółdzielczego, które zmienia się bardzo dynamicznie. Jeżeli chcesz założyć, zlikwidować lub połączyć spółdzielnie lub potrzebujesz pomocy prawnej w codziennej pracy spółdzielni, potrzebujesz fachowej pomocy prawnika. Doświadczony radca prawny pomoże Ci także w zredagowaniu dokumentów, takich jak statut spółdzielni, a także odpowie na pytania związane z prawem spółdzielczym.

Kompleksowe podejście do tematu

Umowy deweloperskie

Planujesz zakup nieruchomości z rynku pierwotnego? A może jesteś deweloperem rozpoczynającym nową inwestycję? W obu przypadkach warto, byś skorzystał z pomocy prawnika od nieruchomości, który pomoże Ci w przygotowaniu lub analizie otrzymanej umowy deweloperskiej. Pamiętaj o tym, że podpis na umowie jest wiążący, dlatego przez jego złożeniem musisz szczegółowo zrozumieć, do czego się zobowiązujesz. Dzięki wsparciu radcy prawnego masz gwarancję tego, że umowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, a jej zapisy chronią Twoje interesy

  Pewność i Zaufanie

Umowy przenoszące własność

Oprócz umowy deweloperskiej do finalnego zakupu nieruchomości niezbędna jest również umowa przenosząca własność. To właśnie dzięki niej nabywca staje się legalnym właścicielem lokalu. Podpisanie umowy wiąże się z założeniem księgi wieczystej, w której kupujący wpisany jest jako właściciel mieszkania. Podpisanie umowy przenoszącej własność jest możliwe tylko wtedy, gdy dana nieruchomość z powodzeniem przeszła odbiór techniczny. Jeśli deweloper wstrzymuje się z przekazaniem nieruchomości, nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej

 Jasne i zrozumiałe procedury

Podział nieruchomości

Teoretycznie podział nieruchomości to bardzo prosta procedura. Niestety w praktyce bardzo często okazuje się, że nie da się go przeprowadzić wcale lub tak, jakbyśmy tego chcieli. Na szczęście istnieją rozwiązania, które mimo przeciwności, mogą umożliwić nam podzielenie nieruchomości. Jeżeli Ty również chcesz w niedalekiej przyszłości dokonać podziału nieruchomości, skorzystaj z pomocy prawnika od nieruchomości, który nie tylko sporządzi niezbędne wnioski, ale także zasugeruje najlepsze metody działania

  Komfort w zarządzaniu własnością

Zniesienie współwłasności

Jeżeli jesteś współwłaścicielem nieruchomości i nie możesz dojść do porozumienia z resztą właścicieli, często jedynym rozwiązaniem może okazać się zniesienie współwłasności. Chociaż intuicyjnie jest to rozwiązanie najbardziej oczywiste, nie wszystkie rodzaje nieruchomości mogą być nią objęte. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy zniesienie współwłasności jest możliwe w Twoim przypadku – i jeżeli tak, jak podejść do procedury – skorzystaj z pomocy radcy prawnego od nieruchomości

 Spółdzielnia pod kontrolą

Zakładanie i obsługa spółdzielni

Założenie spółdzielni wymaga dopełnienia licznych formalności. Przede wszystkim, nowa spółdzielnia musi posiadać swój własny statut, który będzie regulować jej działalność. Niezbędne jest również zwołanie zgromadzenia założycielskiego, a także złożenie wniosku o zarejestrowanie podmiotu w KRS. Jeżeli masz problem ze zredagowaniem statutu spółdzielni lub nie jesteś pewny tego, jakie kroki podjąć i warunki spełnić, by założyć własną spółdzielnię, skorzystaj z usług doświadczonego specjalisty od prawa spółdzielczego

  Zero wątpliwości

Prawo spółdzielcze

Spółdzielnia to szczególny rodzaj zgromadzenia. Jego kwestie prawne obejmuje prawo spółdzielcze, które podlega ciągłym nowelizacjom. Ze względu na szczególny charakter prowadzenie spółdzielni wymaga bardzo często kontaktów z prawnikiem specjalizującym się w prawie spółdzielczym. Rolą radcy prawnego jest przede wszystkim doradzanie spółdzielni w kwestach wątpliwych, prowadzenie obsługi prawnej zgromadzenia oraz rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących prawa własności lokalowej

 Sprawne i skuteczne połączenia

Łączenie spółdzielni

Na podstawie uchwał walnych zgromadzeń spółdzielnie mogą połączyć się ze sobą przy większości 2/3 głosów. W konsekwencji członkowie spółdzielni przejmowanej automatycznie stają się członkami drugiej spółdzielni, a jej majątek przechodzi na rzecz podmiotu przejmującego. Do połączenia potrzebne są uchwały walnych zgromadzeń, czyli dokumenty zawierające ściśle określone informacje dotyczące ważnych kwestii związanych z bieżącym działaniem spółdzielni. Przy łączeniu spółdzielni niezbędne jest również przygotowanie sprawozdań finansowych obu podmiotów

  Sprawy członkowskie i mieszkaniowe

Członkostwo w spółdzielni

Oprócz ogólnej obsługi prawnej spółdzielni, radca prawny może również udzielać pomocy w sprawach członkowskich oraz mieszkaniowych. Zakres usług obejmuje doradztwo oraz pomoc prawną świadczoną na rzecz klientów indywidualnych, którzy posiadają nieruchomość w danej spółdzielni. Działania prawnika mogą obejmować m.in. asystę w sprawach związanych z przekształceniem praw do nieruchomości, pomoc w nabyciu lub przekształceniu praw do mieszkania lub wsparcie w trakcie sprawy spadkowej

  Skuteczność uchwał 

Likwidacja spółdzielni

Czasem przychodzi taki moment, w którym niezbędna jest likwidacja spółdzielni. Niekiedy taka decyzja jest wynikiem zapisów w statucie i wiąże się np. z zakończeniem okresu, na jaki została powołana spółdzielnia lub utratą pewnej liczby członków, która skutkuje jej likwidacją. Istnieją również sytuacje, gdy przyczyną decyzji o likwidacji spółdzielni są zgodne uchwały walnych zgromadzeń podjęte na dwóch walnych zgromadzeniach, zorganizowanych w odstępie co najmniej dwóch tygodni

 Podstawa dla działania spółdzielni

Statuty spółdzielni

Statut spółdzielni to dokument bez którego niemożliwe jest jej założenie. Określa m.in. najważniejsze zasady funkcjonowania podmiotu, szczegółowo opisuje organy spółdzielni, wskazuje, w jaki sposób można stać się jej członkiem. Statuty spółdzielni stanowią podstawę dla jej działania, dlatego tak ważne jest, by były precyzyjne i w pełni zgodne z prawem. Jeżeli potrzebujesz nowego statutu lub wydaje Ci się, że obecny statut spółdzielni wymaga zmian, najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z radcą prawnym

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek

Kancelaria Radców Prawnych

Usługi prawne - kancelaria.pl

Prawo sportowe

© 2020 Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek

ul. Grodzka 60, 31-044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47