27/12/2017

Prawo zobowiązań jest jednym z działów prawa cywilnego, który swoich początków upatruje w prawie rzymskim. Wtedy to stosunek zobowiązaniowy był swoistego rodzaju więzią osobistą, która nie mogła zostać przeniesiona na żaden inny podmiot. Wraz z rozwojem prawa powstała...

06/12/2017

Odpowiedź na powyższe pytanie jest kluczowa w sytuacji, kiedy posiadacz rachunku bankowego, na który wpływają środki z tytułu zasiłku macierzyńskiego jest dłużnikiem i prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (...

30/10/2017

Jak wierzyciel może się bronić przed bankiem w postępowaniu o zwolnienie spod egzekucji przedmiotów zajętych przez komornika na rzecz tego wierzyciela, w sytuacji gdy uprzednio dłużnik tego wierzyciela zawarł z tym bankiem umowę przeniesienia prawa własności (przewłasz...

02/08/2017

Odpowiedź na tytułowe pytanie budzi wątpliwości tak w doktrynie jak również w orzecznictwie. Na wstępie parę słów o tym czym jest zadatek. To instytucja prawa cywilnego, której celem jest zabezpieczenie wykonania umowy. W myśl art. 394 § 1 Kc w braku odmiennego zastrze...

12/07/2017

Dnia 11 lipca 2017 roku odbyło się ślubowanie radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Tym samym do grona radców prawnych kancelarii dołączyli Katarzyna Ziaja - Grzybek oraz Olaf Maciejowski. Gratulujemy!

03/07/2017

1 lipca 2017 roku (sobota) w krakowskim Sheratonie miał miejsce Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Związku Narciarskiego. Konieczność organizacji takiego zjazdu płynie wprost z ustawy, która nakłada na polskie związki sportowe obowiązek corocznego zatwierdzania przez...

12/03/2017

Z dniem 11 października br. weszła w życie regulacja, która nakłada nowe obowiązki na szeroko rozumiane instytucje finansowe w zakresie reklamacji składanych przez klientów tych podmiotów.

Nowa ustawa obejmuje swym działaniem klientów takich instytucji jak m.in. banki,...

12/03/2017

Umowa kredytu, to często wieloletnie zobowiązanie, obarczone dużym ryzykiem zmiany sytuacji finansowej, która może utrudnić, a nawet uniemożliwić spłatę kredytu. Należy jednak pamięta, że również w takiej sytuacji jest jakieś wyjście. Przede wszystkim, nie można unikać...

12/03/2017

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej, BIK, to instytucja powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego z inicjatywy Związku Banków Polskich i 21 największych banków. BIK gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kr...

12/03/2017

Tajemnica bankowa to jeden z zasadniczych obowiązków każdego banku. Jest to tajemnica zawodowa związana z wykonywaniem konkretnej profesji, a jej podstawowym celem jest ochrona praw klienta. W Polsce obowiązek zachowania tajemnicy bankowej został sformułowany przez ust...

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

03/07/2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów