Rozwód - w którym sądzie?

April 22, 2016

  1. Właściwość rzeczowa

Sądem właściwym rzeczowo w sprawie o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy.

  1. Właściwość miejscowa

Jeżeli natomiast chodzi o właściwość miejscową to powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się w pierwszej kolejności wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu (1). Chodzi tu o ostatnie miejsce zamieszkania każdego z małżonków, a nie o ich ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jeżeli jedno z małżonków zamieszkuje nadal w okręgu tego sądu, choćby nie w tej samej miejscowości, w której strony zamieszkiwały wspólnie to i tak nadal właściwym jest Sąd miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków.

 

Jeżeli jednak okazały by się, że wyznaczenie właściwości sądu w powyższy sposób nie jest możliwe, bowiem np. małżonkowie zamieszkują już lub przebywają w zupełnie różnych miejscach (poza wspólnym okręgiem sądu) aniżeli w tej, w której zamieszkiwali wspólnie jako małżonkowie wówczas właściwym jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej (2).

 

Jeżeli i w ten sposób wyznaczenie właściwości sądu nie jest możliwe, właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda (3).

 

Należy pamiętać, że właściwość sądu w sprawach małżeńskich jest właściwością wyłączną co oznacza, że nie może być ustalona w żaden inny sposób od tego, który wskazany został powyżej. Istotne jest również zachowanie kolejności poczynając od sądu miejsca ostatniego wspólnego zamieszkiwania małżonków, a razie braku tej podstawy właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a dopiero na końcu miejsca zamieszkania powoda.

 

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.