Podatek od spadku i darowizn

January 12, 2017

Otrzymanie darowizny, udziału w majątku spadkowym bądź jakiegokolwiek innego nieodpłatnego przysporzenia, związane jest z obowiązkiem odprowadzenia podatku.

Do odprowadzenia podatku obowiązany jest spadkobiorca oraz osoba, która otrzymała rzeczy lub inne prawa majątkowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tytułem zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego czy zachowku. Jak zatem widzimy, podatek obowiązany jest odprowadzić nie tylko powołany do spadku spadkobiorca, ale każda osoba, która korzystając z instytucji prawa spadkowego, otrzymała rzecz lub prawo majątkowe.

 

Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje w różnych chwilach, w zależności od instytucji prawa spadkowego będącego podstawą nabycia rzeczy lub praw majątkowych. I tak:
– w przypadku dziedziczenia- z chwilą przyjęcia spadku,
– w przypadku nabycia w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu, lub z polecenia testamentowego – z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu, lub polecenia,
– w przypadku nabycia tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części,
– w przypadku nabycia w drodze zapisu windykacyjnego – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Zwolnienia

Ważne jest to, że obowiązek podatkowy zaistnieje dopiero w chwili przekroczenia kwoty wolnej od podatku, które są różne, w zależności do której z grup podatkowych należymy i jaki stosunek łączył nas ze spadkodawcą. Wyróżniamy 3 grupy podatkowe:
I grupa obejmuje: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia, synową i teściów

II grupa obejmuje: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków innych zstępnych,
III grupa obejmuje: innych nabywców.

 

Kwoty wolne dla poszczególnych grup:

 

Grupa    Kwota
I          9.637,00 zł
II         7.276,00 zł
III        4.902,00 zł

 

Zwolnienia podatkowe dla najbliższej rodziny

Dziedzicząc rzeczy lub inne prawa majątkowe po małżonku, zstępnych, wstępnych, pasierbie, rodzeństwie, ojczymie i macosze, spadkobierca (nabywca na podstawie innego tytułu) może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Podkreślić należy, że art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w pierwszej grupie podatkowej nie uwzględnia synowej, zięcia i teściów; odmiennie niż ordynacja podatkowa.

 

Uwaga! Zwolnienie nie obejmuje spadków otwartych przed dniem 1 stycznia 2007 roku, czyli gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed tą datą.

 

By skorzystać z dobrodziejstwa zwolnienia, nabywca musi zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy fakt nabycia spadku. Przekroczenie terminu skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego, zgodnie z zasadami ogólnymi.

 

Portal podatkowy

Jest to system teleinformatyczny administracji podatkowej wchodzący w skład serwisu Ministerstwa Finansów. Składa się z części ogólnodostępnej, gdzie znaleźć można wszelkie informacje dotyczące poszczególnych podatków, sposobu uzupełniania deklaracji podatkowych oraz umożliwia składanie deklaracji drogą elektroniczną; oraz części po zalogowaniu, która umożliwia komunikacje z organami podatkowymi oraz zapewnia pełen dostęp do własnych danych podatkowych.

 

 

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.