Przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

March 12, 2017

Sąd oddali wniosek o ogłoszeniu upadłości, jeżeli:

  • dłużnik doprowadził do swej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe i postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika;

  • w stosunku do dłużnika we wcześniejszym postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty wierzycieli (np. konsument nie wykonywał ustalonych obowiązków, nie złożył w terminie sprawozdań, zataił przychody, dokonał czynności prawnej, która mogłaby pogorszyć jego zdolność do wykonywania planu spłaty);

  • czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;

  • dłużnik, mając taki obowiązek jako przedsiębiorca, nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej;

  • w stosunku do dłużnika toczyło się konsumenckie postępowanie upadłościowe, które doprowadziło do częściowego lub całkowitego umorzenia zobowiązań;

  • dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, a ma to charakter istotny.

W stosunku do większości powyższych przesłanek sąd może jednak ze względów słuszności i humanitarnych ogłosić upadłość, jeśli sytuacja osobista dłużnika i inne okoliczności (np. ciężka choroba) za tym przemawiają.

Please reload

Wyróżnione posty

Kancelaria zadbała o Walny Zjazd PZN

July 3, 2017

1/2
Please reload

Ostatnie posty

March 12, 2017

March 12, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

KONTAKT​

 

Kancelaria Radców Prawnych

Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek Sp.j.


ul. Grodzka 60, 31–044 Kraków

tel. +48 (12) 421 93 47 
fax +48 (12) 398 37 88 

 

kancelaria@kancelaria.pl

© 2019 Kancelaria Radców Prawnych Kozłowski, Pisarkiewicz-Firek, Sp.j.